If you dont have any shad­ows,
you’re not in the light!
Lady Gaga

Wan­neer er behoefte is om op een cre­atieve én effec­tieve manier bezig te zijn met per­soon­lijke ontwik­kel­ing of tea­mon­twik­kel­ing kan Pluym dit invullen mid­dels Soul­Col­lage®. In indi­vidu­ele coach­ing door principes van Soul­Col­lage® te inte­gr­eren in andere method­ieken om zo vanuit inner­lijke wijsheid antwo­or­den te vinden.

Bin­nen groepen en teams facili­teert Pluym Soul­Col­lage® work­shops of benut deze ont­wapende meth­ode om de doe­len van een work­shop te bereiken.

    Voor­beelden hier­van zijn:
  • Kijk op je loopbaan
  • Rouw op het Werk
  • Prima is goed genoeg
  • Bal­ans werk/​privé
  • Vitaal aan het werk.

Voor algemene infor­matie over Soul­Col­lage® kunt u terecht op www​.soul​col​lage​.nl.

Bin­nen Pluym is Jacque­line Plug Soul­Col­lage® facil­i­ta­tor. Voor vra­gen of afstem­ming is zij bereik­baar via of 0651379789.

bali parasol pluym