Voorstellen

Denkt u erover om samen te werken met Pluym? Dan wilt u miss­chien meer over ons weten. Het is immers belan­grijk dat het „klikt”.

Jacqueline Plug

Jacque­line Plug is in 1966 in Utrecht geboren.
Na een aan­tal jaren als lei­d­inggevende en trainer in een tech­nis­che omgev­ing te werken besluit ze het roer om te gooien en gaat weer naar school. In 1998 studeert ze af als (bedrijfs)maatschappelijk werker en gaat aan de slag bij een Arbo­d­i­enst. Hier volgt ze diverse aan­vul­lende train­in­gen.
Deze the­o­rie brengt ze in de prak­tijk door voor diverse soorten bedri­jven als bedri­jf­s­maatschap­pelijk werker en vertrouwensper­soon te werken. Daar­naast geeft ze diverse train­in­gen op het gebied van per­soon­lijke ontwik­kel­ing in het werk.
In 2006 komt ze in con­tact met de stress reduc­tie tech­nieken van Heart­Math en besluit ze haar hart te vol­gen. Ze zoekt de samen­werk­ing met Iris Duym en zo ontstaat Pluym. Een organ­isatie waar ze haar kwaliteiten als samen­werken, ent­hou­si­as­meren, nieuws­gierigheid, betrouw­baarheid, com­mu­ni­catie en zelf­s­tandig werken volop inzet.

Iris Duym

Mijn naam is Iris Duym, geboren in 1969 en al ruim 20 jaar werkzaam als Bedrijfsmaatschappelijk werker en coach/trainer. Ik ben vooral deskundig op het gebied van mens, werk en privé. Graag kijk ik holistisch naar mensen en vind het belangrijk om in de begeleiding te ontdekken wie jij bent. Ieder mens is uniek en vraagt een unieke benadering. Dat maakt voor mij dit werk zo boeiend. Ik moedig mensen aan om zich bewust te worden van de situatie waar ze in zitten, de omstandigheden en wat hun eigen rol is in het geheel. Dit geeft vaak concrete handvatten en de energie om de eigen verantwoordelijkheid te pakken. Cliënten ervaren mij als toegankelijk, integer, rustig, doelgericht, down to earth, een goede luisteraar, respectvol, en voelen zich snel vertrouwd.

Naast het bijhouden van mijn vak ben ik op zoek gegaan naar kennis en inspiratie om meer inzicht te krijgen in wie ik ben. Mijn overtuiging is dat wanneer ik mensen begeleid om te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling, dat ook ik mijn “eigen boek” dien te lezen. Practice what you preach! In 2010 ontmoette ik mijn spiritueel lerares Gurumataji. Bij haar volg ik wekelijks lessen op het gebied van (Oosterse) wijsbegeerte, meditaties en Light Body. Ik zie het leven zelf als een speelveld waarbinnen er telkens lessen op ons pad komen om te groeien en van waaruit ik wil handelen vanuit het beste uit mij zelf.

Ik houd van de natuur, de zon, wandelen, reizen, creatief bezig zijn, gezelligheid met familie en vrienden. Ik ben getrouwd en ben moeder van een dochter.

Click to access the login or register cheese