Pri­va­cy­beleid

Wij respecteren uw pri­vacy en behan­de­len uw gegevens con­form de Algemene veror­den­ing gegevens­bescherming (AVG). In ons pri­vacy pol­icy leest u alles over de per­soon­lijke infor­matie die we over u kun­nen verza­me­len, hoe die infor­matie wordt gebruikt, en hoe u bepaalde infor­matie die we hebben verza­meld kunt bek­ijken en aan­passen. Door onze web­site te bezoeken en onze pro­ducten en dien­sten te gebruiken, stemt u in met de bepalin­gen in de pri­vacy pol­icy. Uw gegevens wor­den uit­slui­tend gebruikt om onze dien­stver­len­ing aan u soe­pel en een­voudig te laten ver­lopen. In geen geval wor­den uw gegevens dus doorverkocht of –gegeven aan der­den.

Klik hier om meer te lezen.

lock heart