BMT-Jacq-s


Wij bellen u graag terug zodat we u vri­jbli­jvend en per­soon­lijk te woord­kun­nen staan.
Wilt u hier gebruik van maken? Vul dan onder­staand uw tele­foon­num­mer in.

Naam:*
Num­mer:*
-
Bericht:
Inspi­ratie

Waarom zelfkri­tiek en zelfafwi­jz­ing niets oplev­ert en zelf­com­passie alles.

Pluym volgt regel­matig work­shops en train­in­gen om inspi­ratie op te doen en te bli­jven leren. Zo waren we afgelopen week­end bij een lez­ing over de relatie tussen prob­le­men, zelfafwi­jz­ing en erken­ning. De oefenin­gen die we leerde om hier­mee aan de slag te gaan zullen zeker terug gaan komen in zowel indi­vidu­ele begelei­din­gen als train­in­gen.

Klik hier om meer te lezen.

Ps: het zal veel voor ons beteke­nen wan­neer je dit artikel als blijk van waarder­ing via bijvoor­beeld Face­Book of LinkedIn deelt met jouw netwerk!
wooden-texture
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn