Inspi­ratie

Waarom zelfkri­tiek en zelfafwi­jz­ing niets oplev­ert en zelf­com­passie alles.

Pluym volgt regel­matig work­shops en train­in­gen om inspi­ratie op te doen en te bli­jven leren. Zo waren we afgelopen week­end bij een lez­ing over de relatie tussen prob­le­men, zelfafwi­jz­ing en erken­ning. De oefenin­gen die we leerde om hier­mee aan de slag te gaan zullen zeker terug gaan komen in zowel indi­vidu­ele begelei­din­gen als train­in­gen.

Klik hier om meer te lezen.

Ps: het zal veel voor ons beteke­nen wan­neer je dit artikel als blijk van waarder­ing via bijvoor­beeld Face­Book of LinkedIn deelt met jouw netwerk!
wooden-texture