BMT-Jacq-s


Wij bellen u graag terug zodat we u vri­jbli­jvend en per­soon­lijk te woord­kun­nen staan.
Wilt u hier gebruik van maken? Vul dan onder­staand uw tele­foon­num­mer in.

Naam:*
Num­mer:*
-
Bericht:

Work­shop “Neu­traliteit, waar sta ik als Vertrouwensper­soon?”

In aller­lei func­ties is het kun­nen behouden van een neu­trale posi­tie van belang. In de advis­erende rol van Vertrouwensper­soon speelt dit zeker.

Deze prak­tijkgerichte work­shop geeft hand­vaten om valkuilen te herken­nen en om beter in de neu­trale posi­tie te blijven.

Klik hier voor meer infor­matie.

Vertrouwenspersoon
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn