BMT-Jacq-s


Wij bellen u graag terug zodat we u vri­jbli­jvend en per­soon­lijk te woord­kun­nen staan.
Wilt u hier gebruik van maken? Vul dan onder­staand uw tele­foon­num­mer in.

Naam:*
Num­mer:*
-
Bericht:
Verbind­ing & Samen­werken

In teams waarin het pret­tig werken is, vin­den de medew­erk­ers elkaar op het gebied van samen­werken en com­mu­ni­catie. Ieders eigen­heid en tal­ent wordt gewaardeerd. Daar­bij is er sprake van een veilige sfeer waar­door er open­heid kan zijn. Dit schit­terende film­pje waar­bij de “cups” zo prachtig de hele groep met elkaar verbindt laat pre­cies zien wat we hier­mee bedoe­len. Via Brené Brown, pro­fes­sor aan de Uni­ver­siteit van Hous­ton en één van onze inspi­ra­tors, is dit film­pje op ons pad gekomen. Stuur het vooral door!

Bedrijfsmaatschappelijk Werk
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn