Bedrijfsmaatschappelijk werk

Werkgevers zetten Pluym Bedrijfsmaatschappelijk werk éénmalig in óf kiezen voor een in-company samenwerking. Hoe we dit invullen, bespreken we tijdens de kennismaking.

Pluym Bedrijfsmaatschappelijk werk biedt ondersteuning wanneer er sprake is van werk gerelateerde of niet werk gerelateerde problemen die invloed hebben op het werk. Medewerkers begeleiden we bij het leren omgaan met diverse situaties. Het ervaren van meer zelfmanagement, energie, zelfvertrouwen en veerkracht is daarbij het doel.

Leidinggevende adviseren we over de sociale kant van arbeid. Dit gaat bijvoorbeeld over begeleiden van arbeidsverzuim, omgangsvormen op de werkvloer, stressignalering, communicatie of omgaan met verlies.

Dienstverlening van Pluym BMW kan worden ingezet bij vragen op het gebied van: